All the best offers in one place!
Firstname
Lastname
Address
Zipcode
City
Email
Date of Birth

GENERAL POLICY FOR AUTOMATED PROCESSING OF PERSONAL INFORMATION:

The information will be kept securely, confidential and will only be used for its intended use.

If you have any questions or comments to our policy please contact us by email on [email protected], and we will get back to you within 48 hours.

Personal information:

We only keep personal information that you give your permission to, when you sign up up to chrismasgifts.net

On your demand, we will always give you the opportunity to get a print of the information you have been giving permission to.

We will not keep the information automatically or will not in other ways save your information automatically without your permission.

The info that chrismasgifts.net will have access to, will be handled in accordance with good computing criticism and the act on processing of personal data.

Use of personal information:

• To obtain information, products and services you have requested.

• To inform you about products or services which is ín your interest or for other marketing purposes.

• For intern use.

• To inform you about new relevant campaigns and other relevant informaton.

Dissemination of personal information:

If you wish to unsubscribe from the newsletter it is possible, at any time, to delete your information from the mailing list by clicking the unsubscribe link.

Changes to the privacy policy:

If chrismasgifts.net decides to change the privacy policy it will be advised on in advance.

Significant changes in the way the personal information will be used will not be change without your prior approval.

GENERELL POLICY FOR AUTOMATISERT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER:

Informasjonen vil bli holdt sikkert, konfidensiell og vil kun bli brukt til sitt formål.

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer til vår politikk vennligst kontakt oss via e-post på [email protected], og vi vil komme tilbake til deg innen 48 timer.

Personlig informasjon:

Vi beholder bare den personlige informasjonen du gir din tillatelse til, når du registrerer deg på chrismasgifts.net

Ved etterspørsel vil vi alltid gi deg muligheten til å få en utskrift av den informasjonen du har gitt tillatelse til.

Vi vil ikke holde informasjonen automatisk eller lagre den uten din tillatelse.

Informasjonen som chrismasgifts.net vil ha tilgang til vil bli behandlet i samsvar med god databehandling kritikk og lover om behandling av personopplysninger.

Bruk av personlige informasjon:

• For å få informasjon, produkter og tjenester du etterspør.

• For å informere deg om produkter eller tjenester som er i din interesse eller for andre markedsføringsmål.

• For intern bruk.

• For å informere deg om nye relevante kampanjer og annen relevant informasjon.

Formidling av personopplysninger:

Hvis du ønsker å melde deg av nyhetsbrevet er det mulig. Du kan når som helst bli fjernet fra mailinglisten ved å klikke på "unsubscribe" linken.

Endringer i retningslinjene for personvern:

Hvis chrismasgifts.net bestemmer seg for å endre retningslinjene for personvern vil det bli informert om på forhånd.

Vesentlige endringer i måten den personlige informasjonene vil bli brukt vil ikke endres uten din godkjenning.

YLEISET KÄYTÄNNÖT HENKILÖTIETOJEN AUTOMAATTISESTA KÄSITTELYSTÄ:

Tiedot ovat turvassa, luottamuksellisia ja niitä käytetään vain niille tarkoitettuun käyttöön.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja käytännöistämme, ota yhteyttä sähköpostilla [email protected] ja otamme sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa.

Henkilötiedot:

Säilytämme ainoastaan henkilötietoja, joihin annat suostumuksesi kun rekisteröidyt osoitteessa chrismasgifts.net

Pyytäessäsi annamme sinulle aina mahdollisuuden saada tulosteen tiedoista, joihin olet antanut suostumuksesi.

Emme säilytä tietoja automaattisesti tai muilla tavoin tallenna tietojasi automaattisesti ilman suostumustasi.

Tietoa, johon sivustolla chrismasgifts.net on pääsy, käsitellään hyvän tietotekniikkakritiikin ja henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen käyttö:

• Hankitaan pyytämiäsi tietoja, tuotteita ja palveluita.

• Ilmoitetaan sinulle sinua kiinnostavista tuotteista tai palveluista tai muita markkinointitarkoituksia varten.

• Sisäiseen käyttöön.

• Tiedotetaan sinulle uusista kampanjoista ja muista tärkeistä tiedoista.

Henkilötietojen levittäminen:

Jos haluat lopettaa uutiskirjeen tilauksen, tietojesi poistaminen postituslistalta on mahdollista milloin tahansa klikkaamalla lopeta tilaus -linkkiä.

Muutokset yksityisyyskäytäntöön:

Jos chrismasgifts.net päättää muuttaa yksityisyyskäytäntöä, siitä ilmoitetaan etukäteen.

Merkittäviä muutoksia siihen miten henkilötietoja käytetään, ei muuteta ilman hyväksyntää.